Algemene voorwaarden

 • De aangereikte oefeningen hebben een positieve uitwerking op lichaam en geest. Het is daarbij wel van belang om uw persoonlijke grenzen niet te overschrijden. Hoewel dit proces zo goed mogelijk begeleid wordt blijft een ieder zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de oefeningen en eigen welzijn. Studio MK kan daarom geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte gevolgen van welke aard dan ook met betrekking tot de verrichte inspanningen. Bij eventuele lichamelijke klachten is het belangrijk dat u, voor u aan yoga / Pilates deelneemt, hiervoor overleg pleegt met uw huisarts, arts of specialist. Via het intake formulier kunt u dit kenbaar maken.
 • Gelieve tijdig voor aanvang van de les aanwezig te zijn. Bij afwezigheid, graag tijdig van tevoren afmelden. (mob. nr: 0612026201). Een gemiste les wordt wel doorberekend, maar kan na onderling overleg en indien mogelijk worden ingehaald. Er is geen restitutie van het lesgeld mogelijk.
 • Kledingvoorschrift Yoga/Pilates: geen sieraden, makkelijk zittende kleding en breng een handdoek mee.
 • Het lesgeld van abonnementhouders dient de 1ste van de maand te worden overgemaakt op rekeningnummer NL72INGB 0004484780 tnv Studio MK
 • De geldigheidsduur van een  stempelkaart is 11 weken vanaf aankoopdatum. Uw stempelkaart is te gebruiken voor zowel een Yoga als Pilates les.
 • Tijdens de algemene feestdagen worden er geen lessen gegeven.
 • Beindigen  van een overeenkomst kan, met in acht name van: een opzegtermijn van 1 kalender maand, mits de opzegging schriftelijk wordt gedaan onder vermelding van naam en afmelding van desbetreffende les.
 • Bij langdurige ziekte is het mogelijk om je abonnement op te schorten na overleg. Dit geld ook voor stempelkaarthouders.
 • Betaling workshops:  Zodra Studio MK  Yoga/Pilates de betaling heeft ontvangen wordt je plek voor de desbetreffende workshop gereserveerd.
 • Voor stoelmassage, Balinese massage en privè lessen dient u een afspraak te maken. Hiervoor kunt u na de les of massage ,contant betalen of over te maken.
 • De massages bij Studio MK zijn preventief. De behandelingen die gegeven worden zijn niet bedoeld om medische condities (zoals; ziekte, acute of chronische klachten) te diagnosticeren en/of te behandelen. In sommige gevallen kunnen wij besluiten om af te zien van het geven van een behandeling/massage en u doorverwijzen naar een arts/specialist.
 • De klant is zelf verantwoordelijk voor de informatie, en de juistheid ervan, die hij/zij verstrekt tijdens het intake gesprek aan ons. Op basis hiervan kan de massage/ behandeling op een zo verantwoordelijke en veilige manier worden uitgevoerd.
 • De massagebehandelingen die Studio MK aanbiedt, heeft niets met erotiek of erotische getinte massages te maken. Klanten die toch seksueel getinte opmerkingen/handelingen of gedragingen uiten, worden per direct uit de massagepraktijk verwijderd en verder toegang geweigerd. Dit geldt ook als de klant zich niet houdt aan de normaal geldende hygieneregels.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken wordt aan u doorberekend.
 • Bij aanvang van iedere les wordt de deur van de yoga / pilates & Massage ruimte gesloten. Voor eventueel diefstal of vermissingen is Studio MK niet aansprakelijk. Men is echter verantwoordelijk voor hem / haar eigendommen. Studio MK stelt echter Lockers ter beschikking om uw persoonlijke spullen op een zo  veilig mogelijke manier op te bergen.  Echter bent u zelf verantwoordelijk voor de bij behorende sleutel er van. Bij vermissing van de sleutel brengen wij dat in rekening.

 

IMG_9071